You need flash.

 

Rok 2015 niesie ze sobą ważne zmiany w sprawie instalowania kas fiskalnych.

Nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych 2015

Dnia 4. listopada 2014 roku Minister Finansów,  Mateusz Szczurek podpisał nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl nowego Rozporządzenia M. Fin.,  przedsiębiorcy prowadzący działalność mieszczącą się w jednej z wymienionych poniżej grup zawodowych, w roku 2015 są zobowiązani do rozpoczęcia ewidencji obrotu za pomocą kas rejestrujących bez względu na osiągane obroty.

- usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
- usługi w zakresie wymiany opon i kół,
- sprzedaż pojazdów (autohandel) i sprzedaż części samochodowych (autoczęści)
- usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
- usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
- usługi prawne, w tym w zakresie doradztwa podatkowego, z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
- usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne oraz salony SPA,
- usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w pozycji 43 załącznika do rozporządzenia (stołówki w placówkach oświatowych).

Dla wymienionych powyżej usługodawców przewidziano okres przejściowy na zainstalowanie urządzenia fiskalnego w związku z czym prowadzenie ewidencji rozpocząć muszą najpóźniej 1 marca 2015 roku.

Treść rozporządzenia

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Napisz: biuro@hant.pl
Zadzwoń: 61 8122954, 61 8118058, 61 6491345

« Strona główna


P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina

tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl