NIP nabywcy na paragonie  

Kasy fiskalne 2020- NIP nabywcy na paragonie

Od 1 stycznia 2020r. obowiązuje nowa ustawa  o podatku VAT regulująca m. in.  zasady wystawianiu faktur VAT na podstawie wcześniej wydrukowanych  paragonów z kas fiskalnych. Od tego dnia faktury VAT będą mogły być wystawiane wyłącznie do paragonów zawierająch NIP nabywcy. Podatnicy, którzy nie posiadają urządzenia fiskalnego pozwalającego na wydruk NIPu nabywcy na paragonie, powinni informować swoich klientów, aby chęć otrzymania faktury zgłaszali przed dokonaniem zakupów (przed rozpoczęciem wystawiania paragonu fiskalnego). Po wydrukowaniu paragonu bez NIPu nabywcy, nie wolno na jego podstawie wystawić faktury.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
21) w art. 106b dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:
„5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).”;

Ustawa nowelizująca wchodzi w życie 1 września 2019 r.,  ale zapisy dotyczące faktur i NIP-u na paragonu będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r.

Warto sprawdzić,  czy posiadane urządzenie fiskalne ma możliwość drukowania NIPu klienta.

Poniżej zamieszczono najważniejsze informacje na temat najpopularniejszych kas fiskalnych, uporządkowane wg nazw producentów :

ELZAB

- Kasy fiskalne
 • ELZAB K10 hom. 2016 nr un. CBI
 • ELZAB TETA hom.2017 nr. un.CCD
 • ELZAB MINI hom. MINI hom.2013 nr un. BEZ, MINI hom.2015 CAS
 • ELZAB MINI E hom.2013 nr un. BFS, hom.2017 nr un. CCA
 • ELZAB JOTA E hom. 2015, 2018 i nowsze nr un. CAD
 • ELZAB ALFA MAX hom.2013 nr un. BFR oraz Alfa MAX E hom.2014 nr un. BFY
 • ELZAB DELTA MAX E hom.2014 nr un. BFZ, hom.2017 nr un. CCF
 • ELZAB SIGMA hom. 2017 CCN
 • i nowsze

- Drukarki fiskalne:

 • ELZAB SIGMA hom. 2017 nr un. CCN
 • ELZAB DF-5E hom. 2015 nr un. CAE
 • ELZAB ZETA hom. 2015 nr un. CAH
 • ELZAB D10 hom. 2015 nr un. CAL
 • ELZAB MERA TE hom. 2015 nr un. CAU
 • ELZAB MERA + hom. 2016 nr un. CBW
 • i nowsze

Drukarki które nie posiadają dedykowanego rozkazu do wydruku NIP'u NABYWCY, ale w których na czas wydruku paragonu, program sprzedaży może podmienić nazwę kasjera wprowadzając w to miejsce NIP NABYWCY. Tę funkcjonalność można zrealizować przy użyciu programu Elzab SZOP.

 • MERA EFV hom.2010 nr un. BBR
 • MERA E hom.2010 nr un.BBI
 • MERA F E hom.2011 nr un. BCI
 • MERA F E hom.2013 nr un. BFA
 • MERA TE TFT/TE FV TFT hom.2013 nr un. BEE

 

NOVITUS.

Urządzenia fiskalne marki NOVITUS obsługujące funkcję wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie wymieniono w poniższej tabeli:

Nazwa kasy/drukarki


nr decyzji GUM


nr unikatowy

SOLEO E PLUS

PT 15/2013

BEN

DELIO PRIME E

PT 18/2013

BEO

VEGA TAXI / TX06

PT 43/2013

BFO

MAŁA PLUS E

PT 26/2013

BEY

NOVITUS LUPO E

PT 33/2013

BFC

DELIO APTEKA E

PT 40/2013

BFM

NOVITUS HD E

PT 9/2014

BGB

BONO E

PT 10/2014

BGC

PS 4000 E

PT 11/2014

BGD

NANO E

PT 15/2014

BGH

VEGA TAXI + CEZAR + TX

PT 14/2015

CAN

DEON E

PT 5/2015

CAF

BONO E / BONO APTEKA E

PT 16/2015

CAP

SENTO LAN E

PT 12/2015

CAM

HD E / HD E APTEKA

PT 11/2015

CAJ

SENTO E

PT 20/2015

CAT

MAŁA PLUS

PT 23/2015

CAV

MAŁA PLUS E

PT 12/2016

CBK

DELIO PRIME E (+Apteka)

PT 13/2016

CBL

NOVITUS NEXT

PT 14/2016

CBM

VEGA TAXI (TX+Cezar)

PT 19/2016

CAN

SOLEO LAN E

PT 22/2016

CBT

NOVITUS TAXI E

PT 28/2016

CBZ

NANO E

PT 14/2017

CCK

SENTO LAN E +

PT 21/2017

CAM

NOVITUS HD E /A/B

PT 9/2018

CAJ

DEON LAN E/B

PT 12/2018

CCU

BONO LAN E /A/B

PT 13/2018

CCV

VEGA TAXI

PT 18/2018

CCW

MAŁA ONLINE

PT 3/2019

EAA

SENTO ONLINE

PT 4/2019

EAB

NANO ONLINE

PT 5/2019

EAC

NOVITUS HD ONLINE

PT 6/2019

EAD

BONO ONLINE

PT 7/2019

EAE

NOVITUS NEXT ONLINE

PT 16/2019

EAG

DEON ONLINE

PT 17/2019

EAH

Kasy i drukarki fiskalne firmy NOVITUS posiadające homologacje nowsze niż podane w powyższej tabeli również spełniają wymogi przepisów.

 

POSNET:

Wszystkie urządzenia marki POSNET z prefiksem numeru unikatowego zaczynającym się na literę "C" lub "E" obsługują wydruk NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym. Numer unikatowy kasy lub drukarki fiskalnej można odczytać z tabliczki znamionowej, która znajduje się na spodzie urządzenia. Można go też odczytać z dowolnego wydruku z kasy.


 

Oprócz urządzeń marki POSNET wymienionych powyżej, następujące kasy i drukarki fiskalne (starsze certyfikaty homologacji) umożliwiają wydruk NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym.

Nazwa urządzenia Wersja Nr. decyzji Data decyzji Data ważności Prefiks
POSNET MOBILE HS  1.02 PT 44/2013 03.12.2013 03.12.2016 BFP
POSNET NIXDORF TH230+ FV EJ 1.02 PT 37/2013 04.11.2013 04.11.2016 BCY
POSNET TEMO HS FV EJ 1.02 PT 41/2013 15.11.2013 18.11.2016 BFL
POSNET THERMAL FV 3.04 PT 25/2013 28.08.2013 29.08.2016 BEX
POSNET THERMAL FV EJ 1.03 PT 24/2013 28.08.2013 29.08.2016 BEW
POSNET THERMAL HS FV EJ 1.03 PT 23/2013 16.08.2013 19.08.2016 BEV

 

Zadzwoń lub napisz, zapytaj, kup i  dołącz do ponad 3000 zadowolonych klientów HANT !

Masz dodatkowe pytania?

Napisz: biuro@hant.pl   

Zadzwoń: 61 8122954, 61 8118058

 

« Strona główna


P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina

tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl