Metkownice SATO

Nowoczesne sklepy wymagają dziś takiej organizacji sprzedaży, aby obsługa poszczególnych transakcji przebiegała bardzo szybko. Konieczne jest w związku z tym oznakowanie sprzedawanych towarów etykietami, które pozwolą na błyskawiczną identyfikację towarów i rejestrację transakcji przez kasę lub system kasowy. W sklepach, w których identyfikacja towarów opiera się na kodach cyfrowych istotną rolę odgrywają metki naklejane na poszczególne egzemplarze sprzedawanych produktów, zawierające informację o numerze kodu przypisanego do danego produktu, cenie jednostkowej i inne dane, które właściciel sklepu uznaje za istotne. Drukowanie metek i ich naklejanie na towarach ułatwiają urządzenia zwane metkownicami.

Zależnie od ilości informacji drukowanej na metce konieczne jest zastosowanie metkownic o różnej ilości wierszy i różnej liczbie i rodzaju znaków w wierszu. Mając na uwadze te elementy można wyróżnić metkownice 1-rzędowe, 2-rzędowe, 3-rzędowe, wielorzędowe, numeryczne i alfanumeryczne.

Dobierając metkownicę do konkretnej placówki handlowej warto wziąć pod uwagę wspomniane wyżej aspekty, ale także: wielkość i kształt etykiet, które będą naklejane, ich ilość, dostępność materiałów eksploatacyjnych (etykiety-metki i wałki barwiące), długość okresu gwarancji producenta i zasięg działania serwisu. Pozwoli to zapobiec sytuacjom, gdy ew. naprawa uszkodzonej metkownicy nie może być wykonana, bo importer nie dysponuje wystarczająco sprawną siecią serwisową na terenie kraju, bo ilość sprzedanych metkownic jest relatywnie mała.

Metkownice SATO są obecne na polskim rynku od kilkunastu lat, charakteryzują się wyjątkowo wysoką odpornością na pracę w trudnych warunkach, zaś sieć serwisowa jest szeroko rozbudowana na terenie całej Polski.

Metkownice 1-rzędowe.

Typ metkownicy Cena jednostkowa netto
Metkownica SATO Kendo 26 telefon

 

Metkownice 2-rzędowe.

Typ metkownicy Cena jednostkowa netto
Metkownica SATO Judo 26 telefon

 

 

 

 

Wszystkie podane ceny są wartościami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Ceny podane w walucie obcej są rozliczane po kursie PIENIĄDZE- SPRZEDAŻ wg tabeli banku PKO BP z dnia wystawienia faktury.

 

Nie wiesz jaki model metkownicy lub numeratora  będzie optymalny dla Twojej placówki? Masz dodatkowe pytania?

Napisz: biuro@hant.pl lub

zadzwoń: +48 61 8118058.

 

« Metkownice w ofercie HANT


P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina

tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl