Kasy on-line

Lista najpopularniejszych kas fiskalnych on-line wiodących producentów: ELZAB; FAWAG; NOVITUS; POSNET.

Obecnie obowiązująca Ustawa o podatku VAT (zawiera przepisy dotyczące kas fiskalnych) weszła w życie z dniem1 maja 2019r. Treść ustawy jest prawie identyczna, jak w ostatnim opisywanym tu projekcie. Poniżej najważniejsze informacje:

1. Czym się różnią kasy on-line od "zwykłych" kas fiskalnych

W chwili obecnej na rynku funkcjonują kasy z tzw. papierową kopią paragonu oraz nieco nowsze kasy z kopią elektroniczną. Te drugie kopię wydruków dla Urzędu Skarbowego przechowują na karcie pamięci, co pozwala m .in. na spore oszczędności papieru, a także umożliwia bardzo łatwe szukanie danych wydrukowanych wczesniej i zapisanych na karcie pamięci.

Kasy on-line, to kasy przypominające wyglądem i sposobem obsługi kasy dotychczas instalowane. Różnice są wewnątrz kasy. Najważniejszą cechą jest wysyłanie za pomocą kasy danych o wystawionych paragoach bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów, a dokładniej do Centralnego Repozytorium Kas, czyli zaawansowanego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kasa będzie takie dane wysyłała po każdej zakończonej transakcji. Wiąże się to z oniecznością podłączenia kasy do sieci internet jednym ze sposobów: Internet kablowy, sieć WiFi lub GPRS (sieć komórkowa). W przypadku braku zasięgu, kasa będzie dane przechowywała w swej pamięci, po czym jak tylko znajdzie się w zasięgu sieci dane te zostaną wysłane.

2. Kto musi zainstalować kasę on-line i kiedy?

Kasy on-line będą wprowadzane etapami, a termin instalacji będzie uzalezniony od branży w jakiej przedsiębiorca działa.

Poniżej daty określone przez MF w Ustawie, od których dana grupa podatników musi używać kas on-line (oczywiście sugerujemy zakup kas on-line wcześniej, nie odkładajmy zakupu na grudzień 2019r.):

 • Etap I: 1 stycznia 2020r.:
  a) Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  b) Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

 • Etap II: 1 lipca 2020:
  a) Świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  b) Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

 • Etap III: 1 stycznia 2021r.:
  Świadczenie usług:
  a) fryzjerskich,
  b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
  c) budowlanych,
  d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  e) prawniczych,
  f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

 • Pozostali podatnicy, wyżej nie wymienieni mogą używać dotychczasowych kas (zarówno z elektroniczną kopią paragonu jak i papierową) do momentu zapełnienia modułu fiskalnego.

3. Mam kasę z kopią papierową, w której moduł zapełni się w połowie 2019r. Czy mogę zakupić taką samą kasę?

Utalono termin ważności homologacji kas z kopią papierową na 31 sierpnia 2019. W praktyce jednak już od początku roku 2019 kasy z kopią papierową są praktycznie niedostępne. Jednocześnie potwierdzono zawartą w pierwotnym projekcie ważność homologacji kas z kopią elektroniczną na 31 grudnia 2022.

4. Jestem fryzjerem i mam nową kasę. Czy w styczniu 2021 będą musiał kupić kolejną kasę, tym razem on-line?

Tak, od stycznia 2021r wszyscy fryzjerzy (oraz zakłady kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej) będą musieli ewidencjonować sprzedaż wyłącznie za pomocą kas on-line. Wymiana kasy będzie obowiązkowa. Podatnicy zmuszeni do wymiany kasy otrzymają 700zł zwrotu z US podobnie jak przy zakupie pierwszej kasy. Stara, dotychczas stosowana kasa będzie musiała zostać zlikwidowana. Likwidacja polega na zgłoszeniu do US faktu zaprzestania korzystania z kasy, a następnie odczytaniu modułu fiskalnego przez serwisanta.

5. W roku 2020 zamierzam otworzyć sklep spożywczy, czy będę mógł stosować kasę z elektroniczną kopią paragonu.

Do 31.12.2022 r. Właściciele sklepów spożywczych (i innych przedsiębiorstw z branż nie wymienionych w pkt. 2) będą mieli wybór pomiędzy kasą z elektroniczną kopią paragonu, a kasą on-line.

6. Czy w kasach on-line trzeba wykonywać przeglądy?

Tak, w kasy on-line również podlegają obowiązkowym przeglądom. Dodatkowo informacja o przeglądzie będzie również automatycznie wysyłana do Centralnego Repozytorium Kas. Dzięki temu będzie można bardzo łatwo odnotować brak przeglądów u podatników. Brak przeglądu będzie skutkował mandatem w wysokości 300zł.

 

Lista najpopularniejszych kas fiskalnych on-line wiodących producentów: ELZAB; FAWAG; NOVITUS; POSNET.

Zadzwoń lub napisz, zapytaj o aktualny stan prawny dotyczący kas on-line.

Masz dodatkowe pytania?

Napisz: biuro@hant.pl   

Zadzwoń: 61 8122954, 61 8118058

 

« Strona główna


P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina

tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl