Oprogramowanie komputerowe  

Oprogramowanie dla firm.

Oprogramowanie, co to właściwie jest?

Używanie komputerów jest możliwe wyłącznie dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu. To oprogramowanie wymusza realizację odpowiednich funkcji przez sprzęt, jest zarazem sposobem i środkiem wymiany informacji pomiędzy urządzeniem i jego operatorem. Bez oprogramowania sprzęt komputerowy nie wykona żadnej operacji, którą narzuci mu Użytkownik. Podziały oprogramowania mogą być uwarunkowane różnymi kryteriami, jednakże najbardziej uproszczony sposób klasyfikacji programów używanych w dzisiejszym, mocno skomputeryzowanym świecie można przedstawić tak, jak pokazano poniżej.

Programy komputerowe w postaci systemu operacyjnego umożliwiają korzystanie z komputera i sterują dzialaniem wielu aplikacji użytkowych takich, jak edytor tekstów, program antywirusowy, gry komputerowe. Oprogramowanie można pobrać z Internetu lub zainstalować na komputerze z nośnika danych, jak dysk CD-ROM. To, czy dane oprogramowanie może być użyte na komputerze, zależy od systemu operacyjnego (Windows, Linux, Mac OS) i dostępnej mocy obliczeniowej. Oprogramowanie można podzielić na różne kategorie.

Systemy operacyjne

Systemy operacyjne upełnią rolę "mózgu" systemu komputerowego, wymuszają zasady działania innych programów zainstalowanych w danym urządzeniu, umożliwiają pracę z komputerem, udostępniając interfejs użytkownika, za pomocą którego można sterować i  obsługiwać programy np. przy pomocy klawiatury, myszy. Pozwalają też na podłączanie i konfigurowanie dodatkowych urządzeń (drukarki, skanery itd.). Najpopularniejszymi systemami operacyjnymi są systemy Windows (Microsoft), Mac OS (Apple) i Linux.

Oprogramowanie biurowe

Oprogramowanie biurowe to programy używane dziś w większości firm: edytory tekstów, arkusze obliczeniowe, prezentacje, poczta elektroniczna, zarządzanie kontaktami i kalendarzem. Najpopularniejszym oprogramowaniem biurowym jest pakiet Office firmy Microsoft.

Programy użytkowe

Programy użytkowe to oprogramowanie używane przez specyficzne grupy zawodowe. Istnieją na przykład programy dla mechaników, konstruktorów (AutoCAD), architektów (ArchiCAD), do przygotowania wydruku w poligrafii (Quark, Indesign) lub profesjonalnej obróbki obrazów i zdjęć (Corel Draw, Photoshop).

Oprogramowanie multimedialne

Programy multimedialne służą do odtwarzania treści multimedialnych, a więc filmów, plików MP3 i obrazów. Do tej kategorii należą również przeglądarki internetowe.

Oprogramowanie zabezpieczające

Oprogramowanie zabezpieczające to m.in. programy antywirusowe. Inne programy z tej grupy to zapory, które mają zapobiegać niedozwolonemu dostępowi do komputera przez Internet, a także programy szyfrujące.

Programy antywirusowe często są wyposażone w dwa niezależnie funkcjonujące moduły, przy czym różni producenci stosują różne nazewnictwo:
- skaner – bada pliki na żądanie lub co jakiś czas; służy do przeszukiwania zawartości dysku; mogą także typować pliki jako zawierające podejrzany kod za pomocą metod heurystycznych.
- monitor/skaner rezydentny – bada pliki w sposób samoczynny; służy do kontroli bieżących operacji komputera.
Programy antywirusowe mają możliwość aktualizacji definicji nowo odkrytych wirusów, często na bieżąco, przez pobranie ich z Internetu.

Pakiety antywirusowe zawierają często także zaporę sieciową, moduły kontrolujące pocztę elektroniczną i pliki pobierane z sieci, moduł wykrywania i zapobiegania włamaniom, skaner pamięci i MBR. Moduły te mogą wchodzić w skład pakietów typu internet security, jednak można je zainstalować oddzielnie, co według licznych testów laboratoriów antywirusowych, oferują znacznie wyższy poziom ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem niż pakiety bezpieczeństwa.

Współczesne programy antywirusowe korzystają z chmury obliczeniowej, co umożliwia przyspieszoną reakcję na nowe zagrożenia jeszcze przed wydaniem zaktualizowanej definicji wirusów. Spora część producentów dzięki chmurze zmniejsza rozmiary swoich plików definicji

Gry

Rozrywka w postaci gier komputerowych zajmuje ważne miejsce w ofercie oprogramowania. Różne wersje, warianty gier komputerowych to obszar znacząco oddziaływujący na rozwój technologii komputerowych.

Narzędzia i programy narzędziowe.

Narzędzia są małymi, przydatnymi programami uzupełniającymi działanie komputera. Do tej grupy należą: programy konwertujące pliki, skanery wirusów, programy do zarządzania danymi lub oglądania obrazów.

Oprogramowanie do pracy zdalnej i zdalnego zarządzania

Oprogramowanie do zdalnego zarządzania pozwala na kontrolę komputerów i innych urządzeń znajdującej się w innej lokalizacji niż Użytkownik. Umożliwia to przeprowadzenie operacji na urządzeniach zainstalowanych np. na innym kontynencie. Programy tej grupy znajdują zastosowanie np. w outsourcingu systemów komputerowych, w monitoringu sprzedaży w sieciach handlowych, czy sterowaniem działaniami urządzeń działających w lokalnym systemie. Dają też możliwość komunikacji z innymi osobami np. w formie telekonferencji.

 

W ofercie oprogramowania dostępnego w firmie HANT dominują programy przeznaczone dla firm. Są to najczęściej programy przeznaczone do realizacji wyspecjalizowanych funkcji i przetwarzania danych w sposób użyteczny dla przedsiębiorstw. Możliwe jest dobranie takiej wersji i konfiguracji oprogramowania, która pozwoli na realizację w sposób optymalny zadań stawianych przez Użytkownika. HANT jest dystrybutorem systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego takich producentów, jak: Microsoft, Apple, Adobe, Sun Microsystems, Kaspersky Labs, Oracle, McAfee Labs, Google i in.

Aby uzyskać poradę i pomoc w doborze optymalnego oprogramowania prosimy o kontakt z naszymi specjalistami:

biuro@hant.pl; tel. 61 8118059


P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina

tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl