Kasa fiskalna ELZAB Delta Max 61439

Kasa fiskalna ELZAB DELTA MAX 61439 PLU


Zapytaj o cenę i dostępność

Produkcja zakończona. Kasa wycofana ze sprzedaży.

Warte podkreślenia
 • zarządzanie danymi na kasach lokalne i zdalne (modem, sieć LAN/WAN),
 • starannie dopracowane administrowanie kasjerami,
 • komunikacja kasa – centrala - kasa za pomocą wiadomości tekstowych,
 • obsługa rabatów oraz promocji okresowych i kwotowych typu "3 w cenie 2",
 • obsługa do 8 walut, szczegółowe raportowanie wpływów ze sprzedaży w walutach,
 • opcja "zmiennej ceny" dla wybranych towarów,
 • wydzielona lista podręczna towarów,
 • funkcja pozwalająca na przeglądanie ilości i wartości sprzedanych towarów,
 • współpraca kasy z rejestratorem do obsługi video-monitoringu kas,
 • współpraca z terminalem, wypłaty z tytułu cashback.

 • Gotowość na Euro, płatności walutowe
  ELZAB Delta Max 61439 jest przygotowana do operacji przejścia na walutę Euro jako podstawowy środek płatniczy w Polsce. Funkcja „definicja waluty ewidencyjnej” pozwala na określenie daty przejścia na Euro. W sytuacji, kiedy kasa nie współpracuje z programem magazynowym, w momencie przejścia na nową walutę ewidencyjną program kasy może przeliczyć ceny wszystkich towarów wg kursu zdefiniowanego na kasie. Wszystkie czynności niezbędne do skutecznej zmiany waluty ewidencyjnej i poprawnych rozliczeń fiskalnych są podpowiadane przez kasę podczas całego procesu zmiany waluty.
  Kasa umożliwia przyjmowanie płatności w ośmiu walutach. Wydawanie reszty może odbywać się w walucie lub w złotówkach. W konfiguracji kasy definiowane są kursy wymiany oraz symbole walut. Można również określić, czy w przypadku sprzedaży w walucie na paragonie ma być drukowana informacja o równowartości paragonu w wybranej walucie oraz kurs wymiany.
  Na raportach kasjerskich (sumacyjne tygodniowy i miesięczny, końca zmiany) pojawia się rozliczenie wpływów ze sprzedaży w walucie, równowartość w złotych i stan waluty w szufladzie.

  Współpraca z urządzeniami
  Kasa ELZAB Delta Max 61439 współpracuje z następującymi urządzeniami:
  » komputerem,
  » czytnikami kodów kreskowych (ręczne i ladowe),
  » wagami,
  » szufladą kasową z rodziny ELZAB Gamma,
  » czytnikiem kart rabatowych,
  » modemem kasowym ELZAB Telekas/GSM .

  Współpraca z wagami
  Najefektywniejszą współpracę z urządzeniem ważącym zapewnia podłączenie do kasy ELZAB Delta Max61439  wagi kalkulacyjnej ELZAB Prima K. Przy takim podłączeniu nie trzeba programować wagi bazą towarową, waga korzysta z towarów zdefiniowanych na kasie. Co szczególne - na wadze ELZAB Prima K można również sprzedawać towary nieważone - wybrane pozycje do sprzedaży drukowane są bezpośrednio na paragonie kasy.
  Kasa ELZAB Delta Max 61439 współpracuje również z rodziną wag i wago-skanerów CAT 17 przeznaczonych do zabudowy w blacie lady sprzedażowej. Przy współpracy z wagą niekalkulacyjną CAT17/VE Vega, przy włączonej funkcji doważania na kasie możliwa jest sprzedaż towaru ważonego za z góry określoną kwotę.
  Co szczególne – wygodnie rozwiązana została obsługa komunikacji z wagą:
  - klawisz do odczytu wagi
  - klawisz do obsługi doważania
  Pojedyncza kasa może współpracować bezpośrednio z dwiema wagami. Za pośrednictwem rozdzielacza wag można do niej podłączyć do 4 wag.

  Współpraca z terminalami kart płatniczych
  Kasa ELZAB Delta Max 61439 współpracuje z terminalami firm FirstData (dawny Polcard), eService oraz Elavon. Są to dla FirstData i eService terminale Verifone Vx510, a dla Elavon model Hypercom Optimum T4200.
  Współpracując z terminalem kasa ma możliwość rejestracji i raportowania wypłat z tytułu cashback pod warunkiem, że terminal kart płatniczych realizuje funkcjonalność związaną z usługą cashback.

  Współpraca z drukarką zamówień
  Gniazdo EXT służy do podłączenia do kasy drukarki ELZAB Kuchta albo ELZAB Talos. W przypadku drukarki ELZAB Kuchta na drukarkę wysyłane są nazwy i ilości sprzedanych towarów. Dodatkowo drukowany jest numer zamówienia, numer kasy i kasjera oraz data i czas.

  Monitoring sprzedaży
  Przez złącze rozszerzeń (EXT) możliwe jest przekazywanie zdarzeń z kasy na rejestrator do obsługi video - monitoringu transakcji.

  Zarządzanie obsługującymi na kasie
  W modelu ELZAB Delta Max 61439 starannie dopracowana została kwestia zarządzania kasjerami. Poprzez możliwość przyporządkowania poszczególnych sprzedających do ról, jakie pełnią w sklepie, a co za tym idzie przydzielenia im uprawnień do tych funkcji i raportów, do których mają uprawniony dostęp, właściciel urządzenia może być pewny szczegółowego rozliczenia zarówno samych kasjerów, jak i zmiany.
  Do ról poszczególnych sprzedających można przydzielić miedzy innymi maksymalny rabat/ narzut.
  Automatyczne wylogowanie kasjera
  W konfiguracji kasy można zdefiniować czas, po którym ma nastąpić automatyczne wylogowanie kelnera, jeśli jest on nieaktywny i nie ma otwartego paragonu. Wylogowanie może również nastąpić po zamknięciu paragonu.

  Funkcje usprawniające obsługę
  lista podręczna

  Dla wygody prowadzenia sprzedaży w kasie ELZAB Delta Max 61439 wprowadzono listę podręczną towarów. Do listy tej można przyporządkować dowolną ilość towarów z bazy, lista jest dostępna pod klawiszem funkcyjnym na klawiaturze kasy. Lista podręczna upraszcza wyszukiwanie określonej grupy towarów, np. takich, które nie mają nadanego kodu kreskowego, są najczęściej sprzedawane, a nie mieszczą się na klawiszach szybkiej sprzedaży. Naciśnięcie klawisza listy podręcznej otwiera listę, po której można się przemieszczać klawiszami strzałek lub szukać po nazwie.

  tryby sprzedaży
  Sprzedaż na kasie można prowadzić zarówno w trybie komputerowym jak i ECR – zależnie od tego, do którego sposobu przyzwyczajony jest użytkownik.

  edycja paragonu, podgląd sprzedaży
  Przed zamknięciem paragonu posługując się klawiszami strzałek można poruszać się po paragonie. Funkcja edycji paragonu przy długich paragonach może być wykorzystywana do kontroli poszczególnych pozycji paragonu. Możliwe jest kasowanie pozycji, warunkiem jest posiadanie odpowiedniego uprawnienia. W czasie tworzenia paragonu możliwe jest wyświetlenie wartości podsumy paragonu oraz sumarycznej ilości zrealizowanych pozycji.
  Funkcja "wyświetl sprzedaż" pozwala na przeglądanie ilości i wartości sprzedanych towarów, a dla opakowań zwrotnych dodatkowo ilości i wartości zwrotów.

  Funkcje wspierające lojalność klienta
  rabaty, narzuty, promocje

  Funkcje związane z rabatowaniem (i narzutami) w kasie ELZAB Delta Max 61439 zostały mocno rozszerzone w stosunku do pozostałych modeli. Rabaty i promocje obowiązują czasowo i uaktywniają się wg warunków zdefiniowanych w konfiguracji. Poza automatycznymi rabatami na pozycję (udzielane dla określonego towaru lub określonej grupy towarowej) i paragon (dla grupy lub wszystkich towarów) kasa umożliwia udzielenie rabatu typu Promocja. Dla transakcji w określonych przedziałach cenowych można przydzielać do 3 progów rabatowych, np. od 10 do 20 zł – 1%, od 21 do 50 zł – 2%, 50 do 100 zł – 3%. Promocja to rabat typu 3 w cenie 2. Przykład: definiujemy próg 30 zł i wysokość rabatu 10 zł, przy sprzedaży 3 szt. towaru w cenie jednostkowej 10 zł udzielony zostanie rabat w wysokości 10 zł – trzy pozycje zostaną sprzedane w cenie dwóch. Promocja może być zdefiniowana raz dla danego towaru.

  Obsługa kart rabatowych
  Kasa obsługuje karty rabatowe z kodem kreskowym. W kodzie kreskowym karty rabatowej poza standardowymi danymi takimi jak: identyfikator karty, data ważności karty i indeks rabatu można umieścić inne dane (cyfrowe) które nie będą interpretowane przez kasę. Są to np. numer kolejny karty lub klienta. Cyfry całego kodu z kart zapisywane są do bufora pozycji paragonowych co umożliwia przekazywanie do systemu zarządzającego szczegółowych danych o zakupach na daną kartę rabatową. Określona na karcie rabatowej wysokość rabatu procentowego dotyczy całego paragonu.

  Kasa może obsługiwać jednocześnie do 11 formatów kart rabatowych.

  Obsługa kart lojalnościowych
  W połączeniu z » czytnikiem Bonus kasa ELZAB Delta Max 61439 tworzy system lojalnościowy. Wykorzystuje on karty elektroniczne (chipowe) i pozwala na gromadzenie na karcie punktów. Stan konta karty można podejrzeć np. za pomocą sprawdzarki cen ELZAB.

  Komunikacja
  porty komunikacyjne

  Kasa posiada na tyle bogatą liczbę złącz, żeby podłączyć bezpośrednio wszystkie niezbędne urządzenia peryferyjne: terminal płatniczy, modem, 2 czytniki kodów kreskowych (ręczny i wielokierunkowy z wago-skanera), 2 wagi, urządzenie do video monitoringu i szufladę ELZAB. Dla wygody złącza są od razu dedykowane do konkretnych urządzeń, co oszczędza czas związany z konfiguracją portów.

  Komunikacja pomiędzy kasą systemową ELZAB Delta Max 61439 a komputerem i programem zarządzającym magazynem i sprzedażą może odbywać się na jeden ze sposobów:
  - lokalnie z wykorzystaniem transmisji RS232,
  - za pośrednictwem interfejsu LAN,
  - zdalnie za pośrednictwem modemu lub multipleksera LAN/WAN.

  Wymiana danych pomiędzy komputerem a kasą nie zakłóca pracy kas - odbywa się w tle.

  Do jednego portu szeregowego w komputerze można podłączyć maksymalnie grupę do 8 kas. Do tego celu służą » multiplekser 4xRS232 (do 4 kas) oraz » multiplekser 8xRS232 (do 8 kas).

  w dzisiejszych czasach liczy się szybkość
  Szybkość transmisji, szybkość wydruku paragonów i raportów, szybkość programowania kasy to parametry, które sprawiają, że jest to najlepsza kasa na rynku:
  - szybkość druku: 19 wierszy/s (66,5 mm/s)
  - wczytanie bazy 20 tys. PLU: transmisja RS232 przy ustawionej prędkości 57 600b/s - 2 min. 35 s
  - transmisja modemowa, przesłanie bazy 5 tys. PLU, modem PSTN przy ustawionej prędkości 57 600b/s - 3 min. 31 s

  wiadomości sms - informacje z kasy prosto do centrali
  Za pośrednictwem funkcji "wiadomości kasjera" kasa ELZAB Delta Max 61439 pozwala komunikować się w instalacjach rozproszonych pomiędzy sklepem a centralą. Funkcja pozwala na przykład na zrealizowanie zamówienia sklepu do centrali. Treść wiadomości wychodzącej zapisywana jest do bufora kasy i podobnie jak pozycje paragonowe, podczas transmisji przesyłana do centrali.

  Parametry techniczne:

  Przeznaczenie: duże placówki handlowe
  Parametry użytkowe:  
  Typ: alfanumeryczna systemowa kasa rejestrująca
  Ilość PLU: 61 439 
  Grupy towarów: 99
  Stawki VAT: 7
  Opis towaru: nazwa o długości do 18 znaków, stawka VAT, grupa towarowa, jednostka miary, liczba miejsc po przecinku do określania ilości, kod kreskowy, cena jednostkowa,
  atrybuty: blokada, opakowanie, wyłączenie z rabatu/ narzutu, zmienna cena, przynależność do listy
  Ilość dodatkowych kodów kreskowych: 11 700
  Kasjerzy: 30
  Ilość opakowań zwrotnych: 64
  Ilość towarów wiązanych: 256
  Ilość pozycji paragonowych w buforze: 48 896
  Mechanizm drukujący: 2 mechanizmy termiczne, 40 znaków w wierszu, prędkość druku 19 wierszy/s (66,5 mm/s), atrybuty: podwójna szerokość i podwójna wysokość
  Papier: rolka papieru termicznego o szer. 57 mm, dł. 30 m
  Wyświetlacz kasjera: alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 24 znaki
  Wyświetlacz klienta: standard: diodowy LED, 9-cyfrowy z wyświetlanymi napisami RAZEM, RESZTA
  opcja: graficzny, 64 x 192 piksele- wersja G
  Klawiatura: dzielona, 80 klawiszy:
  30 klawiszy cyfrowych i funkcyjnych,
  50 klawiszy definiowalnych (towary, funkcje)
  Gniazda: - komunikacja z komputerem, modemem (RS232),
  - czytnik kodów kreskowych (RS232),
  - waga 1 (RS232),
  - waga 2 (RS232),
  - Bonus/ drukarka zamówień (RS232),
  - terminal kart płatniczych (RS232),
  - czytnik kodów kreskowych (KB),
  - szuflada na pieniądze typu RJ,
  - LAN (opcja)
  Zasilanie: - sieciowe
  - z akumulatora wewnętrznego (2,3 Ah/ 12 V), 5 godzin pracy
  Masa: 6,1 kg
  Wymiary: - głębokość 407 mm
  - szerokość 385 mm
  - wysokość 137 mm
  Graniczne warunki pracy: - temperatura: 5° – 35° C
  - wilgotność: 40-80%
  Zawartość opakowania: - dwie rolki papieru 57mm,
  - rolka zwijacza papieru,
  - instrukcja obsługi,
  - książka kasy rejestrującej,
  - płyta CD-ROM
  Wyposażenie dodatkowe:  - waga ELZAB Prima [kod: 00946]
  - waga ELZAB Prima K [kod: 00518]
  - Przewód zasilania samochodowego 12V [kod: 00945]
  - Kabel czytnika RS232/RJ12 [kod: 01639]
  - szuflada ELZAB Gamma A12, A22, B12 [kod: 00312, 00313, 00314]
  - kabel do szuflady typ Alfa [kod: 00963]
  - modem kasowy
  - czytnik kart rabatowych
  - serwer kasowy ELZAB SoftConnect
  - konwerter LAN/RS-232
  - Rozdzielacz wag [kod: 01613]
  Instrukcja obsługi kasy:

  instrukcja PDF

   rozmiar pliku: 3,59 MB
   format pliku: PDF

  Jeśli nie wiesz, jakie urządzenie fiskalne wybrać do Twojego sklepu, skorzystaj z sugestii zapisanych w katalogu « Porady

  Masz dodatkowe pytania?

  Napisz: biuro@hant.pl

  Zadzwoń: 61 8122954, 61 8118059

   

  « Kasy fiskalne Elzab


  P.U.H. HANT
  ul. Brzoskwiniowa 30
  62-095 Murowana Goślina

  tel. 61/811 80 58
  61/811 80 59
  61/812 29 54
  fax. 61/811 80 55
  mail:biuro@hant.pl