Handel

Możliwości modułu:

Moduł Handel oprócz pełnej funkcjonalności modułu Faktury pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej przy zastosowaniu automatycznej wyceny magazynu. Pracując na programie, Użytkownicy prowadzą i zarządzają gospodarką magazynową przy zastosowaniu rozliczania kosztu własnego sprzedaży jedną z czterech metod: FIFO, LIFO, AVCO, QUAN.

Program umożliwia wystawianie różnego rodzaju dokumentów handlowych i magazynowych: faktury VAT, paragony, faktury proforma, faktury RR, dokument Tax Free, Intrastat, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, arkusze inwentaryzacyjne i wiele innych.

CDN OPT!MA Handel zapewnia prowadzenie wielu magazynów. Magazyny mogą być prowadzone lokalnie lub w lokalizacjach odległych. Przesyłanie informacji o towarach przesuwanych  pomiędzy magazynami odbywa się za pomocą plików.

Użytkownicy CDN OPT!MA dysponują dużą swobodą ustalania schematu obiegu dokumentów w firmie, dzięki możliwości ich przekształcania:

 • Tworzenie faktur na podstawie jednego lub wielu dokumentów magazynowych,
 • Faktura sprzedaży może być tworzona na podstawie rezerwacji przyjętych od klientów,
 • Faktura zakupu może być wygenerowana na podstawie złożonych wcześniej zamówień do dostawców,
 • Wydania i przyjęcia zewnętrzne mogą powstawać automatycznie do dokumentów handlowych (faktur sprzedaży, paragonów, faktur zakupu);
 • Proces sprzedaży może być poprzedzony wystawieniem faktury Pro Forma, na podstawie której można wygenerować zamówienie do dostawcy, rezerwację klienta lub dokument sprzedaży.

Program umożliwia ewidencjonowanie usług, towarów prostych oraz złożonych.

Towary złożone posiadają własne receptury, na podstawie których odbywa się kompletowanie zestawów lub produktów. Kompletacja to uproszczona forma produkcji umożliwiająca wprowadzenie produktów na magazyn, z równoczesnym rozchodem użytych do produkcji składników.

Towary posiadają nieograniczoną ilość cen sprzedaży w PLN oraz dowolnej walucie, rozbudowany system rabatów i indywidualne cenniki klientów. Każdy towar może być przypisany do wielu grup magazynowych, które prezentowane są w formie drzewa.

Jeśli standardowe informacje o towarze są niewystarczające, Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnej listy specjalnych atrybutów, opisujących dany towar. Atrybuty mogą przyjmować formę tekstową, liczbową, daty lub graficzną np. zdjęcie towaru. Wskazane atrybuty mogą być przenoszone na transakcje lub wysyłane do e-sklepu. 

Ponadto CDN OPT!MA Handel to:

 • Pełna informacja o stanach magazynowych (ilości towaru, jego rezerwacjach i brakach, zamówieniach itp.)
 • Wielowalutowość
 • Obsługa faktur zaliczkowych krajowych i zagranicznych
 • Dokumenty wewnątrzunijne
 • Uproszczona obsługa importu
 • Obrót opakowaniami kaucjonowanymi z możliwością fakturowania opakowań niezwróconych w terminie
 • Atrybuty transakcji – możliwość opisania każdego dokumentu/transakcji dowolną ilością dodatkowych cech
 • Zestawienia wg atrybutów transakcji oraz atrybutów towarów
 • Zestawienia obrazujące ruchy towaru na magazynie
 • Historia transakcji towaru oraz kontrahenta
 • Kontrola płatności przeterminowanych, blokada sprzedaży poniżej limitu kredytu
 • Kontrola stanów minimalnych i maksymalnych, generowanie zamówień na brakujące towary
 • Sprzedaż dedykowana – w jednym oknie widoczne najważniejsze informacje o kliencie i wszystkich transakcjach z nim przeprowadzonych.
 • Współpraca z e-sklepem

 

NOWOŚĆ! Rozszerzony moduł CDN OPT!MA Handel Plus.

W porównaniu z wersją standardową zawiera dodatkowo:

 • możliwość  przyjęcia i ocechowania konkretnych partii dostawy
 • możliwość wydania towaru ze wskazaniem na dostawy

Te dwie bardzo innowacyjne funkcje to narzedzia dla firm, w których kluczowe znaczenie odgrywa możliwość prowadzenia obrotu towarami w oparciu o konkretne partie zróżnicowane pod względem opisujących je cech.

To użytkownik sam decyduje jak wprowadzić towar na magazyn aby w jak najbardziej przejrzysty dla siebie sposób móc go potem rozchodować. Stworzono mechanizm podziału wprowadzanych dostaw na konkretne partie w jednoznaczny i precyzyjny sposób opisane za pomocą cech. W zależności od potrzeb możliwe jest zdefiniowanie aż do 10-u atrybutów dla danej partii. Dodatkowo znacznik obowiązkowości opcjonalnie definiowany podczas tworzenia cech zapewnia pełną kontrolę ze strony programu - blokowana jest możliwość zatwierdzenia dostawy w przypadku braku cech obowiązkowych dla danej partii.

Rozbudowany i płynny mechanizm tworzenia ocechowanych partii dostaw to znaczne usprawnienie i zwiększenie wydajności pracy. Szczegółowy opis partii pozwala przy wydawaniu wyszukiwać i wprowadzać na dany dokument żądany produkt o konkretnych cechach. Użytkownik sam decyduje, z którego przyjęcia lub którą sztukę o zdefiniowanych cechach chce wydać z magazynu. Zapewnia to pełną kontrolę i świadomy wybór konkretnych zasobów podczas prowadzenia obrotu towarami.

 

________________________________________________________________

Masz problem z wdrożeniem programu Comarch CDN Opt!ma? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszym działem serwisu.

Napisz: biuro@hant.pl lub zadzwoń: +48 61 8118058. 

« Oprogramowanie handlowe w ofercie Hant


P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina

tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl