Small Business - księga handlowa

Możliwości programu:


Moduł księgi handlowej zawiera typowe dla tego typu systemów rozwiązania:

- plan kont z 5-poziomową analityką,
- dwuetapowe księgowanie (jest bufor dowodów zadekretowanych lecz niezaksięgowanych),
- samodzielne definiowanie schematów dekretacji przez księgową,
- możliwość zaksięgowania dokumentów wystawionych w innych częściach programu,
- wprowadzanie przez księgową dowodów własnych,
- możliwość sporządzania zestawień takich jak obroty i salda w oparciu o dokumenty zarówno zaksięgowane jak i te zadekretowane lecz jeszcze nie zaksięgowane itp.

W trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów program pokazuje zapisy wchodzące w skład sald, a także umożliwia podgląd dowodów, z którego pochodzą poszczególne zapisy. Dowody zadekretowane lecz nie zaksięgowane nawet z tego miejsca można poprawiać.

System został głęboko zintegrowany (w rzeczywistości jest to jeden program), co zaowocowało możliwościami niespotykanymi w programach konkurencji:

 bezpośredni podgląd oraz modyfikację dokumentów źródłowych (a nawet dopisywanie nowych) w czasie samej dekretacji,
 bezpośredni dostęp do raportów specyficznych dla innych części programu w trakcie przeglądania obrotów i sald. Przykładowo oglądając zapisy na koncie 700 możemy natychmiast wejść do ewidencji sprzedaży i wypełnić ją za dowolny okres, uzyskując tym samym wiarygodne zestawienie umożliwiające kontrolę zgodności. Wśród innych raportów, które program pozwala sporządzić w trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów są: raporty kasowe, inwentaryzacja, ruch towarów w magazynach, stan firmy, spis dłużników i wierzycieli, wartość sprzedaży wg cen zakupu itp. (około 30 różnorakich raportów).
 

 

Masz problem z wdrożeniem programu Small Business? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszym działem serwisu.

Napisz: biuro@hant.pl lub zadzwoń: +48 61 8118058. 

 

« Oprogramowanie księgowe w ofercie Hant


P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina

tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl