KASY KOMPUTEROWE TYPU POS I KASY SPECJALNE.

 

KASY KOMPUTEROWE TYPU POS.

Kasy komputerowe są niczym innym jak komputerami specjalnie dostosowanymi do realizacji funkcji zawiązanych ze sprzedażą i obsługą klientów. Kasy tej klasy są urządzeniami fiskalnymi o najbardziej rozbudowanych parametrach. Budowa kas typu POS jest bardzo zbliżona do standardowego komputera. Są one wyposażone w monitor o odpowiednich wymiarach, klawiaturę umożliwiającą sterowanie kasą w najbardziej wygodny dla użytkownika sposób. Każda kasa komputerowa daje możliwość wykorzystania dowolnego oprogramowania do rejestracji sprzedaży, podobnie jak jest to możliwe przy standardowym komputerze, ma jednak pewne ograniczenia w stosunku do tego ostatniego. Kasa typu POS nie daje możliwości stosowania oprogramowania innego typu (np. edytorów tekstu, gier itp.). Ogranicza to w pewnym sensie uniwersalność kasy POS w stosunku do komputera. Nie wolno jednak zapominać, że kasy komputerowe zostały skonstruowane na bazie komputerów w celu ułatwienia realizacji operacji związanych z rejestracją transakcji, nie zaś w celu zastąpienia komputerów.

Kasy komputerowe charakteryzują praktycznie nieograniczone możliwości i uniwersalność w zakresie obsługi oprogramowania handlowego, dają też znakomite możliwości w zakresie rozbudowy systemu, dostosowania do współpracy z urządzeniami peryferyjnymi, dołączanymi do systemu kasowego. Oczywiście o ile oprogramowanie na to pozwala...

Zastosowanie kas komputerowych wymaga od użytkownika znacznej dyscypliny, jeśli chodzi o uaktualnianie danych dotyczących stanów magazynowych, dostaw towarów podobnie, jak jest to konieczne przy wykorzystaniu kas systemowych. Kasy POS wymagają też zapewnienia odpowiedniej jakości systemu ochrony danych oraz odpowiednio bezpiecznego systemu zasilania (np. UPS).

Można stwierdzić, że kasy komputerowe typu POS są najbardziej rozbudowanymi i najbardziej uniwersalnymi urządzeniami służącymi do rejestracji sprzedaży, dającymi też możliwość sterowania dodatkowo dołączanymi urządzeniami.

Istotną wadą związaną z kasami komputerowymi jest relatywnie wysoka cena, adekwatna jednak do parametrów oferowanych przez te urządzenia.

RADZIMY: Jeżeli prowadzona przez Ciebie placówka handlowa wymaga precyzyjnej kontroli strumieni zarówno dostaw, jak i sprzedaży towarów, baza towarowa jest bardzo rozbudowana, występuje konieczność częstego wystawiania dokumentów sprzedaży innych niż paragony  (faktury VAT, rachunki uproszczone), występuje konieczność kontroli i sterowania dodatkowymi urządzeniami ( dystrybutory paliw, czytniki kodów kreskowych, kart magnetycznych, terminale płatnicze, rejestratory wydanych z magazynu towarów), jeśli używasz do rejestracji sprzedaży oprogramowania typu faktura-magazyn, to rozważ możliwość zastosowania kas komputerowych typu POS.

 

KASY SPECJALNE.

Kasy specjalne są urządzeniami znajdującymi zastosowanie w specyficznych placówkach handlowych. Oprogramowanie i sposób działania tego rodzaju urządzeń wyklucza wykorzystanie ich w innych typach punktów sprzedaży niż te dla których kasy są przeznaczone. Do grupy kas specjalnych należą kasy-bileterki stosowane w środkach komunikacji międzymiastowej, np. w autobusach PKS. Warunki działania kasy, sposób zasilania kasy, sposób obsługi, brak stałego miejsca instalacji, rodzaj sprzedawanego przy jej pomocy towaru (np. trasa przejazdu) i związane z tym oprogramowanie powodują, że kasa tego typu nie może być zastosowana w innej placówce handlowej- np. w sklepie spożywczym. Ograniczenie parametrów kasy do wąskiej grupy zastosowań daje w efekcie ograniczoną liczbę zastosowań kas specjalnych, jednakże umiejscowienie ich w odpowiednim punkcie sprzedaży zapewnia dużą efektywność sprzedaży i łatwą pracę kasjerów.

RADZIMY: Jeżeli prowadzona przez Ciebie placówka handlowa i stosowane w niej metody sprzedaży wymagają zastosowania specyficznych procedur obsługi klientów, charakter placówki i sprzedawane w niej towary lub usługi odbiegają od powszechnie spotykanych rozważ możliwość zastosowania kasy specjalnego przeznaczenia.

Autor: Andrzej Kurowski


P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina

tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl