Zwrot pieniędzy z tyt. instalacji kasy fiskalnej

Zakończenie działalności na kasie fiskalnej


Działalność na kasie fiskalnej można zakończyć z dwóch powodów:
- zapełnienie pamięci fiskalnej w kasie/drukarce fiskalnej
- zakończenie/zamknięcie działaności gospodarrczej

Obowiązki podatnika związane z likwidacją kasy
Kasa rejestrująca jest szczególnym urządzeniem, którego podstawowym zadaniem jest kontrola fiskalna prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Dlatego też, pomimo iż kasa rejestrująca jest własnością podatnika, jej użytkowanie musi być zgodne z przepisami określonymi w ustawie o VAT oraz w aktach wykonawczych i nadzorowane jest zarówno przez podmiot prowadzący serwis główny, jak i właściwy miejscowo urząd skarbowy. Również zakończenie pracy przez kasę fiskalną wymaga przeprowadzenia przez podatnika określonych czynności. Są one wymienione w rozporządzeniu w sprawie kas.

Zgodnie z § 15 ust. 1 tego rozporządzenia, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

  • wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
     
  • składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia; druk do pobrania tutaj
     
  • składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego; Można to zrobić na osobnym wniosku lub zaznaczyć odpowiednią opcję w powyższym wniosku. Urząd Skarbowy wyznacza termin odczytu.
     
  • dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Więcej szczegółów pod nr tel. 61/812-29-54


P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina

tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl