Zwrot pieniędzy z tyt. instalacji kasy fiskalnej

Jak uzyskać 700zł z urzędu skarbowego?


Uwaga, nowe przespisy od 1 maja 2019r.

Możesz się ubiegać o zwrot w wys. 700zł, jeżeli:

 • Twoja firma (branża) została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line, a dotychczas używałeś kasy z papierową lub elektroniczną kopią paragonu.
 • Twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie on-line.

Ulga na zakup kasy on-line przysługuje zarówno przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek VAT (czynni podatnicy VAT)jak i przedsiębiorcom, którzy są z tego obowiązku zwolnieni lub wykonują wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej (bierni podatnicy VAT). 

W zależności od twojego statusu podatnika VAT, zwrot rozliczysz w deklaracji VAT (czynni podatnicy VAT) lub składając wniosek do urzędu skarbowego (bierni podatnicy VAT).

 

Co zrobić, krok po kroku

 1. Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT - rozlicz zwrot w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się miesięcznie, powinni rozliczyć zwrot w deklaracji VAT-7. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie - w deklaracji VAT-7K.

To, jaką kwotę możesz rozliczyć, zależy od tego czy kwota wydana na zakup kasy, którą wykazujesz w rozliczeniu jest:

 • niższa lub równa kwocie podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – w tej sytuacji możesz rozliczyć ulgę w jednej deklaracji, pomniejszając kwotę podatku o przysługującą ci kwotę zwrotu za zakup kasy,
 • wyższa od kwoty podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – w tej sytuacji możesz pomniejszyć kwotę podatku o przysługującą ci ulgę. Pozostałą część kwoty możesz otrzymać na rachunek bankowy (lub SKOK) lub rozliczyć w kolejnej deklaracji VAT.

Termin

Zwrot możesz rozliczyć w deklaracji VAT za okres, w którym zacząłeś używać kasy on-line lub w dowolnej deklaracji za późniejszy okres –  prawo do zwrotu jest bezterminowe (nie wygasa).

Jeśli w okresie, w którym zacząłeś używać kasy on-line nie masz obowiązku zapłacenia podatku VAT, kwotę ulgi przysługującą ci za zakup kasy możesz wykazać do zwrotu na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK albo możesz rozliczyć ulgę w kolejnej deklaracji podatkowej.

 1. Jeśli jesteś biernym podatnikiem VAT - złóż wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy, który jest do pobrania tutaj

Wniosek składasz do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował twoją kasę.

Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko (lub nazwę), adres, NIP, numer rachunku bankowego. 

Pamiętaj, żeby do wniosku dołączyć:

 • kopię faktury za zakup kasy fiskalnej,
 • kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę,
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego, który wystawiłeś na kasie fiskalnej - jako potwierdzenie prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Wniosek możesz wydrukować i zanieść osobiście lub wysłać do urzędu.

Jeśli masz Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany oraz elektroniczną fakturę za zakup kasy (np. w formacie pdf), to możesz złożyć wniosek elektronicznie.

Jeśli masz firmę taksówkową, dodatkowo we wniosku wpisz:

 • numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • numer rejestracyjny i boczny taksówki w której jest zarejestrowana kasa fiskalna
  on-line
 • kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą
  o zastosowaniu specjalnym.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Przedsiębiorcy, którzy odliczają zwrot kosztów na zakup kasy on-line, mogą: 

 • nie płacić podatku za rozliczany okres - jeśli podatek jest niższy lub równy kwocie ulgi przysługującej na zakup kasy on-line, 
 • pomniejszyć podatek o kwotę ulgi przysługującej na zakup kasy on-line - jeśli podatek jest wyższy od kwoty ulgi na zakup. 

Przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku rozliczania podatku VAT dostaną zwrot w ciągu 25 dni od złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Pieniądze wpłyną na rachunek bankowy podany we wniosku.

Warto wiedzieć

Czy wiesz, że musisz zwrócić pieniądze jeśli:

 • w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przestaniesz używać kasy on-line (np. zamkniesz firmę, ogłosisz jej upadłość lub sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych);
 • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewniasz połączenia umożliwiającego przesyłanie danych miedzy kasą fiskalną a Centralnym Repozytorium Kas;
 • nie zgłosisz kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego). 

źródło: https://www.biznes.gov.pl

Szczegóły oraz interpretacja przepisów dotyczących zwrotu 700zł, tzw. ulgi na zakup kasy znajduje się tutaj

Więcej szczegółów pod nr tel. 61/812-29-54


P.U.H. HANT
ul. Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina

tel. 61/811 80 58
61/811 80 59
61/812 29 54
fax. 61/811 80 55
mail:biuro@hant.pl